Tillbaka

 

Som medlem stöttar du InspireUs och utgör en viktig del av den pondus och backning som krävs i arbetet för att påverka denna bransch på bred front.
Vi vill bland annat se fler kvinnor och normbrytande personer representerade i redaktionellt material. Vi vill se större lyhördhet för dessa utövares behov av rätt utrustning, mer uppmärksamhet av prestationer utförda av andra än män, och framförallt – En representation av normbrytande utövare där dessa ska porträtteras på samma villkor som normen.
Det här är något som alltid är en självklarhet för oss och där inspireus.se får stå för exemplet!

 

InspireUs och våra medlemmar utgör tillsammans en samlad röst mot en bransch som i Sverige är på rätt väg, men som kan behöva pushar på väl valda håll för att röra sig mot jämställdhet på alla plan.
Fram till idag har InspireUs fungerat som initiativtagare till utveckling av produkter på hårdvarusidan och en kontakt in i branschen på flera plan. Våra guider vägleds i uppstarten av egna verksamheter och våra vänner sjösätter nya initiativ på actionsportscenen. Vi slussar duktiga medarbetare till redaktioner och organisationer och vi sätter vitsord på folk som har potential att utgöra rätt person på rätt plats. Bland mycket annat.
Det här vill vi fortsätta med, och till det behövs det hjälp, till det behövs ni!
Tillsammans kan vi fortsätta att utgöra en stark kraft och för att utgöra en kvinnlig representation och input där den behövs som mest.

 

Tillbaka